Upravit stránku

V květnu 2019 jsme se zúčastnili výběrového řízení na investiční projekt dodávky horizontální nádrže o průměru 2,5 m a délce 6 m a odplyňovače nádrže o průměru 2 m a délce 3,2 m, včetně souvisejícího inženýringu, a s naší nabídkou jsme zvítězili.

Dodávku realizujeme pro teplárnu Kralupy, zadavatele Tamero Invest s.r.o., a jejím předmětem je:

  • výroba a dodávka zařízení a jeho montáž
  • dodávka a montáž příslušenství
  • související stavební práce
  • zpracování dokumentace a inženýring
  • potřebné úpravy / připojení na stávající zařízení
  • komplexní vyzkoušení zařízení
  • uvedení zařízení do provozu